tło strony
Products - button
pole pod menu
Shopping - button
Partner - button
Zenthonic
Organic Noni
Organic Acai
Liquid Chlorophyll
OrganiCare
Μετάβαση στο περιεχόμενο
Ćwiczenia
REKLAMA

Pure Yucca

Calivita Pure Yucca
Προϊόντα με βάση τα βότανα
100 κάψουλες

Η Yucca, που ονομάζεται "το δέντρο της ζωής", είναι ένα εξαιρετικό αποτοξινωτικό, καθαρό, ανοσοποιητικό σύστημα που υποστηρίζει την ουσία. Η κύρια επίδρασή της οφείλεται σε ένα από τα συστατικά της, σαπωνίνη στη λαϊκή ιατρική. Αυτή η ουσία εφαρμόζεται κυρίως για το βλεννολυτικό αποτέλεσμα και την αποτοξινωτική δράση της.
Ποσότητα σε απόθεμα: 51
17.50 €
Το προϊόν διατίθεται σε Ειδική προσφορά >>
Yucca, called "the tree of life"

Pure Yucca - Κοτσανάκι γιούκα σε σκόνη για καθαρισμό και καλύτερη ανοσία

Pure Yucca
Detoxifying yucca

Pure Yucca contains 500 mg of yucca in each capsule. Yucca schidigera is a member of the Lily family, native to South-Western US and Mexico where it has been used for centuries. Indians called it the tree of life. 

Produced for: CaliVita International B.V. Beursplein 37, 3001 DC Rotterdam, The Netherlands

Best before: see bottom.To whom and for what do we recommend it?

Yucca for detoxification


Yucca, called "the tree of life", is an outstanding detoxifying, cleansing, immune system supporting substance. Its main effect is due to one of its ingredients, saponin in popular medicine. This substance is primarily applied for its mucolytic effect and its detoxifying action.

What does yucca look like and where it grows

Yucca is an evergreen plant, from the United States, Mexico and the Caribbean. Externally is similar to a palm tree. It has a thick, short trunk and sword-shaped leaves. Its white flowers in the shape of rings create a form of pyramid, and they smell sweet at night. It belongs to the lily family (Liliaceae). Indians believe Jukka the most beautiful desert plant, worship it for hundreds of years, and because of its healing power call it the tree of life.

What is the secret yucca?

Perhaps the fact that can live in the most extreme weather conditions: cold wind at night, the day of hot weather, lasting several months drought, violent storms - it's all for nothing yucca. Extract of the plant contains many enzymes, saponins, chlorophyll, antioxidants and other active substances.

How does yucca work?

 • supports cleansing, elimination of by-products from the body

Much of the health interest in Yucca has been because of its high content of a natural, detergent-like compound found in plants called saponin. Saponin gets its name from the latin word “sapo” meaning soap. Saponins are poorly absorbed by the human metabolism, and this is one of the factors that may account for the belief among many naturopaths that Yucca helps to clean the gastro-intestinal tract. As a natural diuretic, saponins may help to increase the elimination of waste material from the body by the process of diuresis.  Also, studies have indicated that saponins may help to lower serum cholesterol levels by binding to bile salts, and making them unavailable to assist in the absorption of cholesterol. Saponins may also accelerate the decomposition and absoption of certain nutrients such as calcium and silicon, thereby enhancing digestion, and waste elimination.

Who is especially recommended to use yucca?

 • People who want to cleanse the body.
 • People who eat irrationals.
 • People living in large, polluted agglomerations.
 • Active and passive tobacco smokers.
 • People who consume alcohol.

Did you know that ... cleansing the body has a positive effect on the appearance of skin, hair and well-being?

food supplement Calivita: Pure Yucca


100 capsules, 60 g

Dosage

Take 2x2 capsules daily with plenty of water before a meal.

Pure Yucca active ingredients

Ingredients in 4 capsules (=serving size):

Yucca stem and root powder (Yucca schidigera) 2000 mg

Ingredients
yucca stem and root powder, gelatin.

Keep out of reach of young children. The recommended daily dose should not be exceeded.
Food supplements should not be used as a substitute for a varied, healthy diet

Keep tightly closed in a cool, dry place.

Produced for: CaliVita International B.V. Beursplein 37, 3001 DC Rotterdam, The Netherlands

Best before: see bottom
ATTENTION!

 • Consult with a qualified medical practitioner before taking any supplement.
 • This product is intended for adults only.
 • During any cleansing or detoxifying regime, adequate fluid intake is advised. Drink at least  2 to 3 liters of liquid daily, to help facilitate the elimination of waste materials.
 • If you experience any unpleasant effects as a result of taking this product, discontinue use and consult with your doctor.
 • Do not exceed the recommended daily intake.
 • Food supplements cannot substitute for a balanced mixed diet.
 • Keep out of reach of young children.

Keywords: Pure Yucca, Calivita, yucca, digestion, detoxification, detoxification, joints, arthritis, colon - inflammation, stress.
Yucca

Powdered yucca stalk


Yucca, also known as the "tree of life", is an excellent detoxifier and cleansing agent. It also supports the body's immune system. Its main action is due to one of the active ingredients - saponins. It is used in natural medicine for its ability to dissolve mucus as well as for cleansing purposes.

What does yucca contain

Yucca is an evergreen plant originally from the United States, Mexico and the Caribbean Islands. Some herbs (e.g. dandelion, nettle and white willow bark) are able to increase the rate of elimination of by-products in the urine and speed up metabolism, significantly improving our condition. Yucca has a similar but definitely stronger effect. The secret of the yucca, of course, lies in its ability to survive even in the most extreme climatic conditions. It contains enzymes, saponins, chlorophyll, antioxidants and other active ingredients that accelerate the breakdown of organic substances in the gut, so it naturally cleans the colon.

How yucca works

Yucca affects the human body in many ways. It supports the absorption of necessary nutrients, improves digestion, but its most important function is detoxification, as it strengthens and regulates the excretion processes. Yucca is a blessing especially for people suffering from chronic diseases of the colon. And there are many people who suffer from the unpleasant symptoms of chronic colitis - in middle age, not to mention the elderly. Recently, yucca saponins have been used with good success in the treatment of arthritis. This substance, which acts like natural steroids, if properly dosed, does not cause any side effects: unlike steroids obtained synthetically or animal origin, it does not irritate the gastrointestinal tract.

Yucca has an excellent effect because
 • supports the absorption of necessary nutrients,
 • improves digestion,
 • detoxifies - because it strengthens and regulates the excretion processes,
 • irreplaceable for people suffering from chronic diseases of the large intestine,
 • it is also used to treat arthritis,
 • it has enzymes, vitamins, minerals and other plant nutrients.

Indications for yucca
 • smoothes the symptoms of the inflammation of the bowel, polyps, gastritis, Crohn’s disease, coeliac disease and other;
 • cleanses digestive system, regenerates intestinal mucous membrane, cleanses and regenerates liver and pancreatic cells, increases absorption of nutrients- improves digestion;
 • thanks to plant’s steroids acts against inflammation during joint problems;
 • recommended during morning “stiffness” of joints;
 • cleanses kidneys, recommended during gout;
 • increases the immunity;
 • in the diseases of urinary and reproductive systems;
 • improves psychological balance, cleanses brain and nervous system, during Parkinson, Alzheimer diseases, metal impairment, epilepsy and other;
 • use always with Nopalin before slimming therapy.

Yucca helps detoxify the body
It was no coincidence that the South American Indians used fasting to treat joint stiffness, allowing patients to eat only a few plants. Among other things, yucca, which satisfied the body's needs for enzymes, vitamins, mineral salts and other plant nutrients, and at the same time

Cleansing yucca treatment
The yucca treatment, lasting several weeks, actually rejuvenates the body, improves psychophysical balance, ensures good overall health and increases the body's immunity, thus providing greater protection against diseases. It lowers blood cholesterol and relieves the effects of stress.

Dosage: Begin with 1-2 capsules daily. After a few days the dosage may be increased to 2-4 capsules. In case of a drastic detoxification treatment, 3 capsules may be taken three times daily.

ATTENTION!
It is very important to drink plenty of fluids during the yucca treatment. The capsules should be taken with 1-2 large glasses of water. You should drink 2-3 liters of fluid a day, because this way we support the excretion of toxic substances from the body.
At the beginning of yucca treatment, you may experience more frequent urination, diarrhea, and a drop in blood sugar and potassium levels. This is the effect of accelerated metabolism and detoxification. Correct dosage, proper nutrition, possibly a diet developed by a specialist should eliminate these symptoms.

Keywords: Pure Yucca, Calivita, yucca, digestion, detoxification, detoxification, joints, arthritis, large intestine - inflammation, stress

Κριτικές για το Calivita Pure Yucca

comments powered by Disqus
Το προϊόν διατίθεται σε Ειδική προσφορά
Pure Yucca
FIBROUS CLEANSER
Επιστροφή στο περιεχόμενο