Products - button
pole pod menu
Shopping - button
Partner - button
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Panax Ginseng - αύξηση αντοχής

Calivita Panax Ginseng
Προϊόντα με βάση τα βότανα
100 ταμπλέτες

Το Ginseng καλλιεργείται στην Ανατολή για 400 χρόνια, αν και η ανθρωπότητα το έχει χρησιμοποιήσει για χιλιετίες. Κατά τη διάρκεια περιόδων που υπερβαίνουν το μυαλό και το σώμα μας, αυξάνει τη ζωτικότητα και την αντοχή στο στρες με φυσικό τρόπο.
Ποσότητα σε απόθεμα: 4
19.50 €
Το προϊόν διατίθεται σε Ειδική προσφορά >>
χαρούμενη γυναίκα δίπλα στη θάλασσα

Panax Ginseng - Κορεάτικο ginseng για σωματική και πνευματική απόδοση και ανοσία

Panax Ginseng
Ginseng supplement

Panax Ginseng contains 500 mg of Korean ginseng root powder in each tablet. 

Best before: see side of pack.


To whom and when do we recommend it?

Korean ginseng


Ginseng has been cultivated in the East for 400 years, although humankind has been using it for millennia. During periods overstraining our mind and body, it increases vitality and stress tolerance in a natural way.

Ginseng is a perennial plant belonging to the Araliaceae family, found in the areas of East Asia, Siberia and North America.

The ginseng root contains many beneficial nutrients including flavanoids, antioxidants, amino acids, minerals, and vitamins, being particularly rich in folic acid and niacin. It also contains a unique organic compound known as ginsenoside. Ginsenoside is a saponin of the triterpenoid family and appears to have some beneficial effect on several metabolic pathways.

Studies have suggested it is an adaptogen that helps enhance the metabolism’s resistance to stress and fatigue. It appears to be helpful in supporting mental and physical performance, and some studies have indicated it may help enhance libido and sexual performance. It appears to help support the immune system, as well as enhanced protein synthesis, and circulation. Saponins may also support reaching and keeping healthy cholesterol and blood triglyceride levels.

How does ginseng work?

 • in stressful situations it supports the calming effect, and when the need to increase the body's efficiency, it increases the stimulating effect
 • supports cognitive functions
 • contributes to the reduction of tiredness and weariness
 • strengthens physical and mental performance
 • cares about immunity
 • contributes to the proper metabolism of glucose and insulin

Who do we recommend Korean ginseng to?

 • People exposed to constant stress.
 • People in the period of intensified study and work.
 • Everyone who wants to help concentrate.
 • For people who are constantly tired.
 • People who are physically active.

Did you know that ... ginseng is considered an aphrodisiac, which additionally helps to maintain a healthy sex life?

food supplement Calivita: Panax Ginseng


100 tablets, 86 g

Dosage

Take 1 tablet daily with water on an empty stomach.

Panax Ginseng active ingredients

Korean ginseng root powder (Panax ginseng) 500 mg


Ingredients
Panax ginseng, stabilisers (calcium carbonate, cellulose), anti-caking agents (fatty acids, silicon dioxide, magnesium salts of fatty acids), emulsifier (hydroxypropyl methyl cellulose).

Warnings: People taking medicines should consult their physician before consumption. Not recommended for diabetics and people with cardiovascular diseases, for pregnant and nursing women. Keep out of reach of young children. The recommended daily dose should not be exceeded.

Food supplements should not be used as a substitute for a varied, healthy diet. It’s important to follow a varied and balanced diet and a healthy lifestyle.

Keep tightly closed in a cool, dry place.

Produced for: CaliVita International B.V. Beursplein 37, 3001 DC Rotterdam, The Netherlands

Best before: see side of pack.
ATTENTION!
 • You should consult with a qualified medical practitioner, before taking any supplement.
 • This product is not recommended for those with a cardiovascular condition or disease, or those suffering from high blood pressure.
 • Due to its adaptogen effects it is recommended to take a break from using this product after a period of about 6 weeks.
 • Do not exceed the recommended daily intake.
 • Food supplements cannot substitute for a balanced mixed diet.
 • Keep out of reach of young children.

Keywords: Panax Ginseng, Calivita, panax, ginseng, vitality, strength, resistance, aphrodisiac, cholesterol lowering.
Panax Ginseng

Ginseng


The botanical name of the root of the ginseng "Panax ginseng" comes from the word "panacea" (a remedy for all ailments), and the name acquired from the Chinese language, in which gin-seng means "root subhuman". In Asian culture it was called the "root of life". Its medicinal properties have been known for thousands of years. Knowledge about it, however, remained top secret of subsequent imperial China dynasties. Ten thousand Imperial Army protected areas where this plant grew. Ginseng root was then literally at a premium.

Ginseng is known and used in medicine for over five thousand years. This perennial plant grows wild or is cultivated in East Asia, Siberia, as well as in North America, so in sales there are many types of ginseng Chinese, American, Siberian, all belong to the family Araliaceae.

The comprehensive effects of Chinese and Korean ginseng have been known for several thousand years.

Ginseng is a natural aphrodisiac

American research has proven that ginseng is an excellent aphrodisiac. It increases sexual performance in men and extends the time of erection. This is because the chemical components in the plant's root activate the work of male hormones.

The root of this plant has long been recognized as an aphrodisiac. It strengthens, energizes, and supports sexual activity. It does not stimulate the senses, but allows you to prolong intercourse. Thanks to ginseng, your circulatory system works more efficiently, so it provides your cells with more oxygen and nutrients. Well-nourished cells age more slowly.

Ginseng supports vitality, immunity and regeneration

If you slowly recover from your illness, ginseng will speed up your recovery. It will add vitality and improve the functioning of the immune system, which will increase immunity and the body's ability to regenerate.

The root of the plant supports the production of white blood cells, which helps the body fight disease better. It will also alleviate the side effects of its treatment, such as devastating chemotherapy.

Ginseng regulates cholesterol and glucose levels

Panax Ginseng lowers cholesterol and triglycerides - the main enemies of your blood vessels. Ginseng regulates blood pressure - if it is too low, it raises it, preventing the body from becoming less oxygenated. Taking ginseng will make your body better cope with the management of glucose reserves - it will balance its blood levels. Ginseng prevents baldness and hair loss, as it stimulates the hair matrix and improves blood circulation in the skin.

Ginseng as a supplement increasing vitality

Many people around the world use ginseng as a nutritional supplement. It is well known that it increases mental and physical strength. The active substances present in this plant increase the absorption of nutrients by the body. Thanks to this, it is able to better use, for example, vitamins and minerals, which we provide him with more and more often in inappropriate amounts and proportions. Regular consumption of ginseng can be beneficial for anyone, regardless of age or gender. In China it is not accidentally called the root of life; It is used especially to maintain the will to live and vitality and to delay the aging process.

Ginseng as a panacea

In the Far East, and especially in Chinese medicine, ginseng is a panacea, i.e. a remedy for almost all ailments. It is used to regulate blood pressure, impotence, anemia, arthritis, digestive disorders, insomnia, fatigue, circulatory failure and hypoglycaemia (too low blood sugar). The effectiveness of ginseng depends on the amount of active substances called ginsenosides contained in it. The older the ginseng root is, the more it contains. In the case of Korean ginseng, the best-quality extract is obtained from a 5-7-year-old plant (contains about 1-2% of ginsenosides).

Indications:
 • increases blood pressure
 • regulates brain activity - tiredness, lack of concentration
 • during problems with fertility, prostate, genitals
 • during menopause, against tumours and cysts
 • increases immunity
 • influences metabolism and digestion
 • regulates blood sugar level

The use of ginseng in high doses

It has been proven that ginseng in appropriately high doses increases the release of adrenaline, stimulates the brain to function, and by keeping it alert, delays the onset of fatigue. It also has a positive effect on lung function. During training or competition, thanks to ginseng, the body uses less glycogen and more free fatty acids to produce energy. It also improves the absorption of oxygen by the cells, which allows the body to release more energy during increased physical and mental effort. Research has shown that the level of lactic acid in the blood is reduced, which means that less of this substance is produced in the muscles, so the athlete experiences less fatigue.

Κριτικές για το Calivita Panax Ginseng

Ακόμη δεν υπάρχουν αξιολογήσεις.
0
0
0
0
0
Το προϊόν διατίθεται σε Ειδική προσφορά
Panax Ginseng
FOR PHYSICAL AND MENTAL STAMINA
Calivita Partner logo
cGMP Certified logo
FDA logo
USDA ORGANIC logo
Organic logo
Επιστροφή στο περιεχόμενο