tło strony
Products - button
pole pod menu
Shopping - button
Partner - button
Zenthonic
Organic Noni
Organic Acai
Liquid Chlorophyll
OrganiCare
Μετάβαση στο περιεχόμενο
Ćwiczenia
REKLAMA

Arginine Plus βοηθά τους άνδρες

Calivita Arginine Plus
Άλλα προϊόντα Calivita
100 ταμπλέτες

Παρόλο που το σώμα μας είναι σε θέση να συνθέσει αργινίνη, υπάρχουν ορισμένες καταστάσεις στη ζωή, όταν μειώνεται η παραγωγή του. Ένα πράγμα που μπορεί να προκαλέσει μια τέτοια μείωση και είναι συχνά έμπειρο και οικείο σε πολλούς από εμάς είναι το άγχος. Η χρήση αργινίνης έχει αυξηθεί σημαντικά, καθώς έχει αρκετά καλά γνωστά ευεργετικά αποτελέσματα. Επηρεάζει τη γενική φυσιολογική διαστολή των αιμοφόρων αγγείων, γεγονός που το καθιστά συμπάθεια για τους αθλητές.
Ποσότητα σε απόθεμα: 75
29.50 €
Το προϊόν διατίθεται σε Ειδική προσφορά >>

Arginine Plus - πηγή L-αργινίνης για αθλητές

Arginine Plus
Performance enhancer

Arginine Plus contains 500 mg of L-arginine in one tablet. It also contains Alpha-ketoglutaric acid and manganese.

Produced for: CaliVita International B.V. Beursplein 37, 3001 DC Rotterdam, The NetherlandsTo whom and for what do we recommend it?

Even though our body is able to synthesize arginine, there are certain situations in life when its production reduces. One thing that can induce such a reduction and is often experienced and familiar to many of us is stress. The use of arginine has increased significantly, as it has several well-known beneficial effects. It affects the general physiological dilation of blood vessels which makes it a favorite supplement for athletes.

The amino acid L-Arginine is present in most protein sources such as meat, dairy products and whole grains. As well, our bodies can synthesize small amounts of it. Arginine performs several important functions for the metabolism. Our bodies use arginine to produce nitric oxide. Nitric oxide has the effect of dilating blood vessels and improving blood flow, resulting in enhanced nutrient and oxygen delivery to cells, and enhanced waste removal. As well, arginine is a precursor to creatine, which plays an important role in muscular energy and power output. Helping to support improved circulation, combined with arginine’s role in protein synthesis, cell division, and muscular energy, is the reason arginine supplementation is popular among performance athletes.

Arginine helps to support detoxification by helping to remove ammonia from the body. As well, arginine plays an important role in the body’s immune system as it regulates the activity of the thymus gland which processes the white blood cells known as T-lymphocytes. Arginine also plays an important role in the production of growth hormone and insulin. Our body’s natural production of arginine may be impaired by factors such as physical or mental stress, poor diet, or illness.

L-arginine

Arginine belongs to the group of relatively exogenous amino acids. This means that it can be synthesized in the body, but in some situations its intra-body synthesis becomes insufficient and must be supplied from other sources. It is mainly about physiological states such as weakness of the body, injuries and physical stress. It is worth knowing that arginine is a basic amino acid.


What is the role of arginine

Arginine is a natural substance belonging to the group of amino acids. It is found in everyday food, ranging from dairy products to meat products and grains. It is also produced in our body, but under certain conditions, such as rapid growth or disease, its synthesis is insufficient. Arginine is not only a very important amino acid that nourishes our body; it also has many other beneficial properties. Takes, among others participation in the synthesis of nitric oxide - a substance that dilates blood vessels, and thus affects the proper blood circulation in the body. It also facilitates the blood reaching each cell, thus supporting the supply of nutrients and oxygen to their interior. Nitric oxide also increases human vitality. Arginine supports protein synthesis, can affect the secretion of growth hormone and insulin, which makes athletes often reach for this amino acid to increase lean body mass. It also supports the cleansing processes of the body by breaking down by-products from metabolic processes. It is a precursor of creatine, a compound necessary for the production of a high-energy substance - phosphocreatine.

Where is arginine found

Arginine is produced in our body, but under certain conditions, such as rapid growth or injury, its synthesis is insufficient. The amount of arginine in the body largely depends on its ingestion through the diet and subsequent absorption. It is present in both vegetable and animal proteins, and its content in dairy products is relatively low. An interesting fact is that only 50% of the ingested amino acid is absorbed from the gastrointestinal tract into the blood.

L-arginine for athletes
Although our body is able to produce the amino acid arginine, its production is reduced in some situations. This happens, for example, during stress, which we experience frequently and is known to many of us. Recently, due to numerous valuable properties, arginine has become more and more popular, especially in the environment of athletes who use it to achieve better results.

A source of arginine
One tablet of Arginine Plus provides as much l-arginine as 4.5 kg of walnuts. Yes it's true - the Arginine Plus product provides as much as 500 mg of L-arginine in 1 tablet. Another ingredient of the product is manganese, which helps to protect cells against oxidative stress, contributes to the maintenance of healthy bones, the formation of connective tissue and proper energy metabolism.

food supplement Calivita: Arginine Plus


100 tablets, 99 g

Dosage

Take 1-3 tablets daily with water between meals.

Active ingredients


Ingredients in 1 tablet (=serving size):             %NRV*

L-Arginine 500 mg
Alpha Ketoglutaric Acid 50 mg
Manganese 600 mcg

NRV = nutrient reference value       **no NRV established

Ingredients
L-arginine, stabilisers (cellulose, calcium carbonate), alpha ketoglutaric acid, anti-caking agents (fatty acids, silicon dioxide), bulking agent (cross-linked sodium carboxy methyl cellulose), glazing agent (shellac), manganese bisglycinate.

Keep tightly closed in a cool, dry place.

Produced for: CaliVita International B.V. Beursplein 37, 3001 DC Rotterdam, The Netherlands

Net quantity: 100 tablets, 99 g

Best before: see side of pack.
ATTENTION!
  • You should consult with a qualified medical practitioner, before taking any supplement.
  • Arginine supplementation is not recommended for diabetics, as it may affect insulin secretion.
  • Do not exceed the recommended daily intake.
  • Food supplements cannot substitute for a balanced mixed diet.
  • Keep out of reach of young children.

Keywords: Arginine Plus, Calivita, arginine, L-arginine

L-arginine - When you can not do without what is not "indispensable"

If there were no different combinations of amino acids, for example, the hair could not be distinguished from the heart, not counting other bizarre features. Like letters that compose any word in the dictionary, these chemicals are connected in myriad ways to form protein molecules that form and control all cells of the body.


One such amino acid is arginine. In the early 90-ies of the last century, scientists have found that arginine regulates blood levels of amazing substance called nitric oxide, which is responsible for managing the bloodstream, the immune system, communication between nerve cells, liver function, blood clotting and even sexual arousal. Arginine - Nitric Oxide, and in order to use its other medicinal qualities - his definition of the right balance in the blood. Deficiency of nitric oxide creates some risk, but its excess, too bad. For preventing oxidative degeneration of nitric oxide, the additives should be accompanied arginine in broad spectrum of protective antioxidant substances, including coenzyme Q10 and lipoic acid.
Arginine, according to the discoveries of recent years, is the most powerful amino acid in cardiology. Even nutritionally oriented doctors are not accustomed to prescribe this amino acid for heart disease and other ailments. But this should be done, and here's why.

Arginine itself (rather than nitrogen oxide, from which it is formed) lowers cholesterol more effectively than any other amino acid. Furthermore, people with high blood cholesterol arginine promotes healthy coronary microcirculation, thereby preventing the formation of blood clots which can cause heart attacks and strokes.

Nitric oxide is formed from arginine, is capable of much more. Relaxing the arteries and thereby providing better blood flow, it can help in diseases associated with blood circulation: coronary heart disease in combination with angina, intermittent claudication (poor blood supply to the legs), and hypertension, and cerebrovascular accidents. In Japan and Greece teams cardiac ambulance arginine administered directly into the coronary artery patients with angina that instantly restores circulation. Israeli cardiologists seek to improve heart function in patients with congestive heart failure using drip intravenous injection of 20 g of arginine for one hour.

Of course, the arginine acts not only as a precursor to nitric oxide. In certain cases - for example, the active growth, recovering from an injury, wound healing, and whenever necessary in a strong immune defense - the body can not meet its arginine needs , an amino acid and becomes "indispensable."

Like other building blocks of proteins, arginine takes part in maintaining lean muscle and body tissue. It may be converted into another amino acid - ornithine, which stimulates the secretion of certain natural hormones, particularly growth hormone.

In men, nitric oxide plays a crucial role in preserving the "male power" and improves the production of sperm and overall activity. For a more thorough treatment of infertility nutritionists would advise to arginine add zinc, carnitine and coenzyme Q10.

Arginine slows down the development of tumors and cancer, helps detoxify the liver, useful in diseases such as obesity and cirrhosis of the liver, as well as eliminates the disturbances in the kidneys.

Medical scientists believe arginine is an indispensable tool for recovery of protein balance in people with severe burns. It is also proved that it speeds up the healing of wounds, fractures and diabetic foot ulcers. Arginine can heal and regenerate nerves. Moreover, the success of the program to prevent osteoporosis may also largely depend on arginine. Nitric oxide inhibits bone loss, while the release of growth hormone may improve bone density.

Acceptance of arginine should be avoided by pregnant women and nursing mothers.

Κριτικές για το Calivita Arginine Plus

comments powered by Disqus
Το προϊόν διατίθεται σε Ειδική προσφορά
Arginine Plus
TAKE THE OPPORTUNITY!
Επιστροφή στο περιεχόμενο