tło strony
Products - button
pole pod menu
Shopping - button
Partner - button
Zenthonic
Organic Noni
Organic Acai
Liquid Chlorophyll
OrganiCare
Μετάβαση στο περιεχόμενο
Ćwiczenia
REKLAMA

Liver Aid

Calivita Liver Aid
Άλλα προϊόντα Calivita
100 ταμπλέτες

Το ήπαρ είναι ένα όργανο ύψιστης σημασίας που μπορεί να θεωρηθεί ως ένας «βιομηχανικός εργάτης μεγάλης κλίμακας» που λειτουργεί πάντα με πλήρη ικανότητα. Παίζει ένα διπλό ρόλο στη σύνθεση σημαντικών ουσιών για το σώμα και στη διάσπαση βλαβερών ουσιών και ως εκ τούτου την αποτοξίνωση του σώματος. Οι ενεργοί στο LiverAid υποστηρίζουν την υγιή λειτουργία του ήπατος με φυσικό τρόπο.
Ποσότητα σε απόθεμα: 65
47.00 €
Το προϊόν διατίθεται σε Ειδική προσφορά >>

Liver Aid - χολίνη, σιλυμαρίνη, αμινοξέα, χρώμιο και σελήνιο για το συκώτι

Liver Aid
Liver protectionTo whom and for what do we recommend it?

The liver is one of the most complex and important organs in the body. It plays a role in the synthesis, processing and/or regulating of a variety of compounds that are vital for proper metabolic functioning, such as glycogen, lipoproteins, bile, vitamins, amino acids, blood plasma, platelets, and hemoglobin. A major function of the liver is to assist the body in the processing, and removal of waste and toxins.  Protein metabolism produces ammonia, which is poisonous for the body. The liver converts ammonia to urea, which is then excreted from the body in the urine. The liver also is mainly responsible for breaking down and eliminating other toxic substances from the blood such as alcohol and drugs.

Liver regeneration and protection


The liver is an organ of paramount importance that can be viewed as a “large scale industrial worker” always functioning at full capacity. It plays a dual role in synthesizing important substances for the body and breaking down harmful substances and hence detoxifying the body. Actives in LiverAid support the healthy functioning of the liver in a natural way.

The role of the liver in cleansing the body

The liver is one of the most complex and important organs in the body. It plays a role in the synthesis, processing and/or regulating of a variety of compounds that are vital for proper metabolic functioning, such as glycogen, lipoproteins, bile, vitamins, amino acids, blood plasma, platelets, and hemoglobin. A major function of the liver is to assist the body in the processing, and removal of waste and toxins.  Protein metabolism produces ammonia, which is poisonous for the body. The liver converts ammonia to urea, which is then excreted from the body in the urine. The liver also is mainly responsible for breaking down and eliminating other toxic substances from the blood such as alcohol and drugs.

The liver is the largest and, in terms of metabolism, the most complex organ in our body. Most of the breakdown and cleansing processes take place in the liver. At the same time, several substances essential for the body are synthesized (e.g. proteins, vitamin A, bile, some substances responsible for the blood clotting process, etc.). Moreover, the liver acts as an important vitamin store. During our lifetime, the body faces numerous factors that have a destructive effect on the liver. These include certain chemicals such as pesticides, hair dyes, solvents, medications (some antibiotics) as well as excessive alcohol consumption.

Probably because of the critical nature of the functions it performs, the liver is able to regenerate cells. Nutritional support for such regeneration may come from sulfur-containing amino acids such as methionine and cysteine, as well as other aminos such as arginine and ornithine. Less than optimum liver function may cause fats to accumulate in the liver and this is not considered healthy. Studies have suggested that substances such as chromium, carntitine and choline may play a role in enhanced fat and carbohydrate metabolism in the liver. A flavanoid complex called silymarin, derived from Lady’s Thistle, is an effective anti-oxidant and has been studied for beneficial effects on liver function.

Natural support for the liver

Modern preparations containing active ingredients supporting the work of the liver can offer extraordinary support in maintaining their health. Liver Aid supplements the diet, incl. into choline, an extract of milk thistle seed extract (standardized 80% silymarin, standardized 30% silybin), which has a beneficial effect on the liver functions, supports digestion and cleansing the body. In turn, chromium contributes to the maintenance of the proper metabolism of macronutrients (fats, carbohydrates, proteins) and selenium, as an effective antioxidant, is involved in the proper functioning of the immune system. The product also contains the following amino acids: L-arginine, L-cysteine, L-ornithine, methionine, L-carnitine, alpha-ketoglutaric acid, alpha-lipoic acid.

food supplement Calivita: Liver Aid


100 capsules

Dosage

3-6 capsules daily

Liver Aid active ingredients


Alpha Ketoglutaric Acid 100 mg
L-Arginine 100 mg
L-Cysteine 100 mg
L-Ornithine 100 mg
Methionine 100 mg
Silymarin Extract (80 %) 60 mg
L-Carnitine 50 mg
Choline 25 mg
Alpha-lipoic acid 12.5 mg
Chromium 25 mcg
Selenium 10 mcg

Ingredients
L-arginine hydrochloride, L-ornithine hydrochloride, gelatin capsule, L-cysteine, methionine, alpha-ketoglutaric acid, silymarin extract (Silybum marianum), stabilizer: microcrystalline cellulose, choline bitartrate, L-carnitine, rice flour, anti-caking agent: fatty acids (stearic acid), anti-caking agent: magnesium salts of fatty acids (magnesium stearate), anti-caking agent: silicon dioxide, alpha-lipoic acid, chromium picolinate, L-selenomethionine.
ATTENTION!

  • You should consult with a qualified medical practitioner before taking any supplement.
  • Do not exceed the recommended daily intake.
  • Food supplements cannot substitute for a balanced mixed diet.
  • Keep out of reach of young children.

Keywords: Liver Aid, Calivita, liver regeneration

Κριτικές για το Calivita Liver Aid

Liver Aid - silymarin for the liver
"... Not long after joining the CaliVita® Club, I learned about the existence of a preparation that supports the liver and helps to regenerate it - it was Liver Aid. The price did not encourage me to buy the product, but I bought it. It was one of the best health investments.

After a few weeks of using the preparation, I felt huge effects - obviously positive. The severe "stings" are gone. The digestive system improved so much that I forgot about "careful" meals. Finally, I was able to return to physical activity and sleep soundly.

The composition of this AWESOME product that is Liver Aid is phenomenal. It contains everything that is needed for PROPER liver function ... "
Grażyna Wierzycka


"... It just so happens that since childhood I have had liver problems after suffering from jaundice. Of course, a proper diet and various specifics recommended by doctors are familiar to me. A few years ago I tried Liver Aid CaliVita®. Initially, I took it sporadically, but after the first Symptoms of health improvement I use it systematically. This product contains an excellent extract of silymarin combined with choline, chromium, selenium and a portion of amino acids. I feel the beneficial effect of Liver Aid on my well-being, lightness in the abdominal cavity thanks to improving, among others, metabolism. can afford a "shortage" of ... this product ... "

Aleksandra


"... I have been running a natural medicine clinic for 20 years and 10 years of experience in cooperation with CaliVita® have allowed the use of many preparations of this company. One of the often used and favorite preparations is Liver Aid, a product that nowadays deserves special attention due to the often improper nutrition, rush, fast food or all kinds of sweets lead to weakening and contamination of our liver. You should support this wonderful preparation that can work wonders, cleanse and regenerate the liver, and thus the entire body. . "
Stanisława Krzaczkowska-Marciniak


"... Remembering that the liver can regenerate, every year before the winter period (because it's been a sinful summer, full of barbecue feasts, with fatty meat and a little more alcohol ...) I support her with Liver Aid, whose ingredients active, have an extremely beneficial effect on this important organ, we have already heard about:

  • milk thistle extract - which has been used in folk medicine for thousands of years as a support for the gallbladder and liver.
  • silymarin - which stimulates the secretion of gastric juice and bile, and also has a positive effect on the rapid regeneration of the organ and "supervises" its proper functioning.

And the addition of arginine, ornithine and alpha-ketoglutaric acid, methionine, cysteine, carnitine and chromium makes Liver Aid unique, intensified action and wonderfully cleanses, detoxifies and regenerates our liver, and consequently improves the condition of our health. It is a proven product that is highly appreciated by me and my relatives ... "
Katarzyna Więckowska
comments powered by Disqus
Το προϊόν διατίθεται σε Ειδική προσφορά
Liver Aid
EXTRA PROTECTION
Επιστροφή στο περιεχόμενο